Efterlevnadslösningar för dataskydd och säkerhet för små och medelstora företag

Enkel, skalbar och lättanvänd efterlevnadslösning som bygger på den mest använda plattformen för hantering av dataskydd, säkerhet och tredjepartsrisk.

hero-background

Används av växande företag över hela världen

OneTrust Pro förenklar efterlevnaden


Lokala och Internationella dataskyddslagar och -förordningar måste följas av företag i alla storlekar. Det ska därför inte vara dyrt och tidskrävande att skapa ett komplett efterlevnadsprogram. OneTrust Pro erbjuder små företag kraftfulla och användarvänliga efterlevnadsverktyg för dataskydd och säkerhet och en gemensam yta där ansvariga inom dataskydd, säkerhet, marknadsföring och tredjepartsrisk kan arbeta tillsammans.

Med stöd av forskning från DataGuidance tillhandahåller vi den senaste informationen om nya lagar och förordningar. De som arbetar med dataskydd och säkerhet på mindre företag kan skapa ett genomtänkt efterlevnadsprogram och få en heltäckande översikt över sina processer. Börja i liten skala med de verktyg som behövs för att skapa ett efterlevnadsprogram som passar just ditt företag.

check

Enkel och snabb lösning för dataskydd, säkerhet och tredjepartsrisk

check

Efterlevnad av GDPR och ePrivacy, samt andra internationella lagar som CCPA och LGPD

check

Upprätthåll en heltäckande översikt över företagets efterlevnadsprocess

Varför OneTrust Pro?

Privacy and security compliance for small businesses - OneTrust Pro

Flexibla prisalternativ

Använd de verktyg du vill ha och betala inte för något som du inte behöver.

Privacy and security compliance for small businesses - OneTrust Pro

Snabba resultat

Kom igång på timmar snarare än veckor, med snabbstart för implementering och guider i programmet.

Privacy and security compliance for small businesses - OneTrust Pro

Anpassningsbar lösning

Skala funktionaliteten så att den passar ditt företags behov av efterlevnadsprogram.

Privacy and security compliance for small businesses - OneTrust Pro

Intuitivt användargränssnitt

Arbeta snabbare med programvara som fokuserar på en smidig användarupplevelse.

Privacy and security compliance for small businesses - OneTrust Pro

Kraftfulla utbildningsverktyg

Få tillgång till utbildning i form av självstudier när du behöver det.

Privacy and security compliance for small businesses - OneTrust Pro

Funktioner för flera språk

Gör det möjligt för anställda i globala team att arbeta på sitt eget språk.

Det är enkelt att komma igång med OneTrust Pro

Vi ser oss som en verklig samarbetspartner för våra kunder inom små och medelstora företag. Vårt team med engagerade dataskyddsexperter hjälper er att komma igång. Vi erbjuder en smidig process med vårt snabbstartsprogram för implementering, guider och ett två timmar långt möte där vi tar er igenom alla relevanta steg och utbildar era dataskydds- och säkerhetsteam. I vår myOneTrust-portal hittar ni ett bibliotek av verktyg, artiklar, forum och bästa metoder. Vi ser till att våra kunder får optimal utbildning när de börjar använda plattformen OneTrust Pro.

OneTrust Pro-kunder får:

Checkmark

Skräddarsydda implementeringsprogram, utbildning och kundsupport dygnet runt

Checkmark

Kostnadsfria PrivacyConnect-seminarier runt om i Sverige och i över 100 städer internationellt

Checkmark

Heltäckande service, processtöd och självbetjäningsalternativ


Implementeringen av OneTrust gick smidigt. Det var en av de viktigaste anledningarna till att vi valde OneTrust – enkelt att använda oavsett tidigare erfarenhet inom dataskyddsarbete.

PullQuoteIcon


Patric Marshall
Compliance Manager, Cleverbridge

Lösningar för små och medelstora företag

Beredskap för forskning, utbildning och benchmarking

Privacy and security compliance for small businesses - OneTrust Pro - DataGuidance

Forskningsportalen DataGuidance

Omvärldsbevakning och central databas för analyser, riktlinjer för regelkrav, bästa metoder och nyheter.

Privacy and security compliance for small businesses - OneTrust Pro - Maturity and Planning

Mognad och planering

Utvärdera snabbt din beredskap för efterlevnad av lokala och internationella lagar och ramverk.

Privacy and security compliance for small businesses - OneTrust Pro - Program Benchmarking

Program för benchmarking

Dela din beredskap och jämför ditt program mot andra organisationer.

Privacy and security compliance for small businesses - OneTrust Pro - Awareness Training

E-learning

Enkel dataskyddsutbildning för hela organisationen

Styrning av dataskydd och säkerhet

Databehandling

Bygg och underhåll ert artikel 30-register över tid och få en karta över dataflöden och kompletta register över behandlingar

Automatisering av bedömning

Bygg in dataskydd i era arbetsrutiner, PIAs, DPIAs för att uppnå och bibehålla efterlevnad.

Hantering av leverantörsrisker

Håll koll på era leverantörer, utvärdera och begränsa risker, kartlägg dataflöden och övervaka hot.

Respons på incidenter och överträdelser

Uppfyll rapporteringskraven enligt internationella och lokala förordningar vid överträdelser.

Hantering av IT- och säkerhetsrisker

Hantera åtkomstkontroller och digitala risker i hela organisationen.

Förfrågningar och meddelanden om dataskydd

De registrerades rättigheter

Automatisera förfrågningar från de registrerade: från intag till uppfyllelse för att uppfylla lagstadgade tidsfrister.

Targeted Data Discovery

Hitta och hämta data i olika system för att automatisera förfrågningar om de registrerades rättigheter.

Policy- och meddelandehantering

Hantera och uppdatera policyer och elektroniska meddelanden centralt.

Hantering av samtycke och preferenser

Webbplatsskanning & cookiesamtycke

Skapa en geo-specifik cookie-banderoll, preferenscenter och cookie-policy.

Appskanning & samtycke

Skanna efter mobil spårningsteknik och sätt upp passande preferenscenter.

Samtyckeshantering

Samla in och hantera användarnas samtycke och visa ansvarighet över alla insamlingspunkter.

Preferenshantering

Skapa enkelt ett varumärkesspecifikt preferenscenter där användarna kan hantera sina preferenser för olika kanaler.

Privacy and Security Compliance for Small Businesses - OneTrust Pro

Prova Onetrust Pro kostnadsfritt idag!

BackToTop